HLAVN? STR?NKA arrow HISTÓRIA SPOLOČNOSTI
HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

Energoprojekt SLOVAKIA, a.s., vznikla 21.10.1994 ako dcérska spoločnosť akciovej spoločnosti Energoprojekt Praha so 100 % kapitálovou účasťou zakladateľa. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Obvodného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 726/B.
Energoprojekt Slovakia, a.s., vo svojej podnikateľskej činnosti plynulo nadväzuje na dlhoročné skúsenosti svojho zakladateľa a na technickú vyspelosť svojich pracovníkov, ktorí boli zamestnancami bývalého Energoprojektu.

Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti je spracovanie projektovej dokumentácie pre všetky druhy energetických investičných celkov.

Prioritnou činnosťou akciovej spoločnosti bola účasť na dostavbe Atómovej elektrárne Mochovce.

Energoprojekt Slovakia, a.s., sa významnou mierou podieľa na modernizácii komunálnej energetiky navrhovaním a uplat?ovaním koge-neračnej výroby tepla a elektrickej energie s dôrazom na ekonómiu vyrábanej energie a ekologický dopad stavby. 

© 2007 Energoprojekt SLOVAKIA, a.s. • Internetový marketing MLTB GROUP

 
  • Slovak utf-8
  • EnglishNávštevníkov: 412870