HLAVN? STR?NKA arrow PREDMET ČINNOSTI
PREDMET ČINNOSTI
Energoprojekt Slovakia, a.s. zabezpečuje komplexnú projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť pre komunálnu a priemyslovú ener-getiku. Jej zamestnanci majú bohaté skúsenosti z projektovania sústav centrálneho zásobovania teplom (SCZT), keďže sa v minulosti podieľali na mnohých v Československu zrealizovaných projektoch.

Ponúkame preto svoje vedomosti a skúsenostiv oblasti projekčno - inžinierskych činností pri
výstavbe nových alebo rekonštrukcií jestvujúcich SCZT.
Naša ponuka obsahuje tento sortiment prác:

* Spolupráca pri zabezpečení financovania stavieb

* Energetický audit

Ktorým zistíme skutkové stavy vo Vašej sústave CZT a navrhneme možné smery riešenia odhalených rezerv s dôrazom na ekonomickú efektívnosť prevádzky.

 

© 2007 Energoprojekt SLOVAKIA, a.s. • Internetový marketing MLTB GROUP

 
  • Slovak utf-8
  • EnglishNávštevníkov: 405994