HLAVN? STR?NKA arrow PREDMET ČINNOSTI
PREDMET ČINNOSTI

* Personálny audit

Ktorým zabezpečíme efektívny pracovno -organizačný systém a optimalizáciu pracovných miest vo Vašom energetickom hospodárstve.

* Štúdie realizovateľnosti

V rámci ktorých vypracujeme:- analýzu miestneho trhu s teplom resp. s teplom a elektrickou energiou
- technickú analýzu na základe ktorej navrhneme variantné riešenia SCTZ
-   ekonomickú   analýzu   navrhovaných   riešení v tom:
finančnú analýzu, ktorá umožní posúdiť finančnú stabilitu a rentabilitu navrhovaných riešení
citlivostnú analýzu pomocou ktorej preskúmame možné dopady na ekonomiku navrhovaných riešení, vzhľadom na predpokladané zmeny vstupov
 
-   analýzu rizík na základe ktorej preukážeme v projekte   mieru rizika
- vplyv energetického diela na životné prostredie aby   bolo   možné   už   vo   fáze   projektovania eliminovať negatívne vplyvy.

 

© 2007 Energoprojekt SLOVAKIA, a.s. • Internetový marketing MLTB GROUP

 
  • Slovak utf-8
  • EnglishNávštevníkov: 369823