HLAVN? STR?NKA arrow PREDMET ČINNOSTI
PREDMET ČINNOSTI

*    Komplexnú projektovú dokumentáciu

Vo všetkých dotknutých profesiách t.j. od prípravnej dokumentácie až po realizačný projekt, ako aj zakreslenie skutkového stavu a to pre:
- Blokové kotolne
- Výhrevne
- Teplárne
- Paroplynové cykly
-Tepelné siete, diaľková preprava tepla od jadrových elektrární alebo iných veľkých zdrojov
- Odovzdávacie stanice tepla
- Prečerpávacie stanice
- Vyvedenie elektrického výkonu
- Kombinovaná výroba tepla a elektriny pomocou plynových motorov s generátormi elektrického prúdu
- Spaľovne odpadov
- Čističky odpadových vôd
- Skládky odpadov
- Seizmické zodolnenie stavieb
Okrem tejto činnosti je schopná Energoprojekt Slovakia a.s., na základe spracovanej projektovej dokumentácie vyhodnotiť výber efektívneho technologického zariadenia, ako aj dodávateľa pre realizáciu technologickej a stavebnej časti. Počas výstavby vykonávame technický dozor a na základe výstupov z projektového riešenia koordinujeme harmonogram výstavby.

 

© 2007 Energoprojekt SLOVAKIA, a.s. • Internetový marketing MLTB GROUP

 
  • Slovak utf-8
  • EnglishNávštevníkov: 369822