HLAVN? STR?NKA arrow ZABEZPEČENIE KVALITY
ZABEZPEČENIE KVALITY
Energoprojekt Slovakia, a. s., v súlade s normou EN ISO 9001 a nadväzne na prehlásenie generálneho riaditeľa spoločnosti vyhlásila politiku Systému manažérstva kvality.

Základným zmyslom politiky Systému manažérstva kvality je získanie zákazníkov a kvalitné plnenie ich požiadaviek. Energoprojekt Slovakia, a. s., úspešne zrekonštruovala Systém manažérstva kvality a ukončila priebeh prípravy na získanie certifikátu. Spoločnosť obdržala certifikát Systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001 od renomovanej certifikačnej spoločnosti PQM. Tým spoločnosť prešla na nový kvalitatívne vyšší a nikdy nekončiaci proces neustáleho zlepšovania funkčnosti a účinnosti Systému manažérstva kvality. Od kvality práce sa odvíja spokojnosť zákazníkov, ktorá prispieva k celkovej „kvalite života", s presvedčením, že investície do neustáleho zlepšovania účinnosti Systému manažérstva kvality privedú nových a udržia starých zákazníkov.

Politika kvality

• Vedenie spoločnosti  si je vedomé svojej nezastupiteľnosti v otázkach kvality.
• Požiadavky našich zákazníkov sú prvoradé.
• Presviedčame zákazníka o trvalej  kvalite našich produktov a zdrojov.
• Neustále zdokonaľujeme výrobné procesy, materiálne a technické vybavenie našej spoločnosti.
• Zabezpečujeme neustály odborný rast našich zamestnancov.
 

© 2007 Energoprojekt SLOVAKIA, a.s. • Internetový marketing MLTB GROUP

 
  • Slovak utf-8
  • EnglishNávštevníkov: 414959