HLAVN? STR?NKA arrow REFERENČNÉ STAVBY arrow Činnosti v oblasti jadrovej energetiky
Činnosti v oblasti jadrovej energetiky

AE Mochovce:

SEP - EMO - WER 4x440 MW

* Úvodný projekt a vykonávací projekt stavby
Za spolupráce so sovietskymi odborníkmi projekt riešil jadrovú elektráre? s tlakovodnými reaktormi V 213 s barbotážou v antiseizmickom prevedení.
Výkon trvalého autorského dozoru pre generálneho projektanta AE Mochovce ENER-GOPROJEKT Praha, a.s.

Súbor inžinierskych činností pre realizáciu bezpečnostných opatrení na 2. stavbe a konzervačných opatrení na 3. stavbe AE Mochovce

* Technické zadania
* Realizačné projekty
* Odborná pomoc

Komplex "VYR - VAR"

* Projekt stavby pre stavebné povolenie a projekt pre realizáciu stavby. Projekt risšil systém varovania a vyrozumenia obyvateľstva v okruhu 20 km v okolí AE v prípade neštandardných udalostí.

Hala odpadového hospodárstva AE Mochovce

* Projekt stavby pre stavebné povolenie a projekt pre realizáciu stavby. Projekt riešil ochranu životného prostredia, manipuláciu a dočasné skladovanie odpadových látok.

 

© 2007 Energoprojekt SLOVAKIA, a.s. • Internetový marketing MLTB GROUP

 
  • Slovak utf-8
  • EnglishNávštevníkov: 340314